آرشیو بهار1392

آرشیو بهار1392

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

ویژگی های یک عکس خوب

دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
عكس خوب چه عكسي است؟ عکس خوب چه گونه عکسی است و چه ویژگی هایی دارد؟ اگر پاسخی برای این سوال وجود داشته باشد ابتدا بایداین نکته مشخص شود که از عکاسی چه می خواهیم یا چه می دانیم و نگاه ما به عکاسی چگونه است . عکاسی گستره ی وسیعی را شامل می شود که در یک
گسترش فناوری و ماشینی شدن زندگی، كم شدن تحرك جسمانی را برای انسان‌ها به ارمغان آورده و این در حالی است كه 70 درصد از بیماری‌ها در اثر بی‌تحركی بوجود می‌آیند