بهترین غذاها برای ساخت ماهیچه

بهترین غذاها برای ساخت ماهیچه

بهترین غذاها برای ساخت ماهیچه
برای ساخت ماهیچه بدن به کالری نیاز دارد. کیفیت کالری دریافتنی باید به گونه ای باشد که ساخت چربی ها را حداقل و مواد مغذی لازم برای ساخت ماهیچه ها را تامین کند. بهترین غذاها برای ساخت ماهیچه غذاهای پر کالری هستند که پروتئین، چربی و کربوهیدرات لازم برای ساخت ماهیچه را تامین کنند.

لبنیات

شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ غذاهای محبوب بدنسازکاران می باشد. لبنیات دارای پروتئین های کامل ( تمام آمینو اسید های ضروری )، چربی و کربوهیدرات می باشند.

گوشت گوساله

یکی از منابع غنی پروتئین های کامل می باشد و نسبت به گوشت مرغ و ماهی کالری بیشتری دارد. گوشت دارای هر دو گروه چربی های اشباع و غیر اشباع مونو میباشد.

آجیل و روغن ها

آجیل ها منابع خوبی از پروتئین ها می باشند اما پروتئین کامل به حساب نمی آیند. خوردن آجیل تقریبا تمام انواع چری های مورد نیاز برای بدن را محیا می کند. آجیل ها نیز مانند دو گروه قبلی دارای کالری بالایی می باشند.